PRESENTACIÓ DE L’AEPV

 L’Associació d’Editors del País Valencià fou fundada el 5 de setembre de 1990, i agrupa a més d’una trentena d’editorials valencianes. La seua activitat està centrada en:

• La defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres i publicacions editats per les editorials valencianes, parant especial esment i dedicació a les publicacions en valencià.

• La representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns de les editorials associades.

• La interlocució davant dels poders públics en assumptes que puguen afectar el sector.

• La informació, la formació, l’assessorament i la prestació de serveis als seus membres.

I tot, per promoure el desenvolupament i el progrés de les empreses associades.

 L’Associació d’Editors del PV, com a membre de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, ostenta la representació única del sector editorial valencià en fòrums d’àmbit estatal, com també nacionals i internacionals.

Entre les moltes activitats que ha promogut destaquen:

• Encontres d’editors: Jornades formatives i d’intercanvi que es convoquen anualment i que suposen el moment més intens de la vida associativa. A través de conferències, xerrades i taules rodones, i al llarg dels anys, s’han tractat temes relacionats amb el món de l’edició.

• Fires i congressos: La presència col·lectiva en fires ha estat una de les activitats destacades de l’Associació. Ha participat en certàmens de tot tipus: professionals i comercials, locals, estatals i internacionals. Cal destacar l’assistència a les Fires del Llibre de Castelló, València i Alacant, a la Fira Internacional del Llibre LIBER i la participació a la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolònia (Itàlia). Igualment destacada és l’assistència a congressos d’editors.

• Concursos i premis: Molts són els premis i concursos literaris als quals donem suport des de l’AEPV. Però d’entre tots cal destacar el Premi Sambori per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit de la creació entre els escolars valencians.

• Publicacions:

     – Catàleg literari d’edicions valencianes 1985-1992. (1992)

     – Catàleg del llibre de text i literari 1993-1996. (1996)

     – Books for children & teenagers (1994, 1999, 2000, 2001)

• Estudis:

     – Enquesta d’hàbits lectors a la C.V. (Precisa, 2000)

     – Estudi de comerç interior del llibre 1999 (2000)

L’Associació d’Editors del PV és membre de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), de PYMEV-L’empresarial i del col·lectiu Sambori. I col·labora habitualment amb la Fundación Formación y Empleo P.V. (FOREM P.V.) i amb AIDO Instituto Tecnológico de Óptica.