ORGANITZACIÓ

El Saló Valencià del Llibre és una iniciativa de l’Associació d’Editors del PV. Conscients, però, de la necessitat d’unir esforços sempre encaminats a fer present i accessible el llibre a la societat valenciana, els editors comptem amb la inestimable col·laboració de l’Associació Valenciana de Distribuïdors de Llibres, l’Associació Professional d’Il·lustradors, l’Associació d’Escriptors i l’Associació de Bibliotecaris Valencians, als quals, des del principi, hem volgut integrar en el projecte i ells han assumit com a propi. Així, una activitat tan important com l’organització d’aquest Saló Valencià del Llibre, compta amb els sectors empresarials i culturals bàsics per tal d’aconseguir que aquesta iniciativa arribe a tenir l’èxit que es mereix.

El patrocini fonamental que fa possible, ara per ara, que el projecte comence a prendre forma, pertany a la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. Tanmateix, hem implicat les nostres institucions (Ajuntament, Diputació, Universitats...) i altres entitats o empreses per tal de fer que la iniciativa comence amb gran força i desplegament de mitjans.

És voluntat dels organitzadors que la col·laboració institucional i empresarial dinamitze l’activitat i que, alhora, facilite la vinculació al projecte de destacades personalitats de la societat valenciana de tots els àmbits: polític, social, econòmic, cultural...